แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย

  • สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
    ผู้ที่มีอายุ มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป ตรวจหาความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะเบาวหวาน ความเสี่ยงโรคมะเร็ง(บางชนิด) เกาท์ การทำงานของไต ตรวจปัสสาวะ ระบบเลือด การติดเชื้อในร่างกาย ระดับโปรตีนในร่างกาย ภาวะตับแข็ง ตับอักเสบ

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ

ไม่เลยไม่อันตรายเจ้าหน้าที่ของเราเป็นบุคคลาทางการแพทย์ที่ชำนาญ
แน่นอนต้องงดอาหาร งดน้ำชา กาแฟ น้ำหวาน ประมาณ 8-10 ชั่วโมง น้ำเปล่าสามารถดื่มได้
จะได้ผลภายใน 24 ชั่วโมง (ยกเว้นการตรวจบางชนิด) จะแจ้งให้ทราบก่อน
สามารถรับได้ทาง อีเมล จดหมาย
แน่นอน คุณสามารถนำผลการตรวจไปอ้างอิงกับโรงพยาบาลประจำของคุณได้