แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับฟรีแลนซ์

  1. เหมาะกับคนที่ทำงานไม่เป็นเวลา พักผ่อนไม่เพียงพอ ไม่มีเวลาออกกำลังกาย
  2. คุณจะได้รับการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  3. ตรวจการทำงานของไต , เบาหวาน และกลุ่มไขมันไม่พบข้อมูลที่ต้องการ

งดอาหาร งดเครื่องดื่ม ชา กาแฟ น้ำอัดลม และพักผ่อนให้เพียงพอ 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ
ไม่ต้องเดินทาง เราจะจัดส่งบุคคลากรทางการแพทย์ไปที่คอนโด หรือที่พักของท่าน เพื่อสะดวกในการเดินทางสำหรับท่าน