แพ็กเกจตรวจสุขภาพสายดื่ม

หากคุณเป็นคนที่รักในการดื่ม มิตรภาพและการเข้าสังคม

ใครบ้างที่ควรได้รับการตรวจ

  • ดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก

  • ตรวจการทำงานของตับ ภาวะตับแข็ง ตับอักเสบ ภาวะเหลือง ดีซ่าน


ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ

ไม่ต้องงด สามารถตรวจได้