นวดออยรีดเส้น

นวดน้ำมันเน้นเส้น ปวดน่อง ปวดขา สบักหลังหายตึง

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ

โรคประจำตัวบางชนิดเช่น ความดันโลหิต หมอนรองกระดูกทับเส้น นวดไม่ได้ ...หรือควรสอบถามก่อนการตัดสินใจ
ภายหลังการออกกำลังกายมาใหม่ๆ ไม่ควรนวดใดๆ