แพคเกจตรวจไขมันในหลอดเลือด

 • เหมาะสำหรับวัยทำงาน หรือผู้ที่มีความเสี่ยง
 • ตรวจระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ไตรกลีเซอร์ไรด์ ไขมันดี และไขมันเลว
   • ไขมันคลอเรสตอรอลในเลือด (Cholesterol)
   • ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (TG)
   • ไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
   • ไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ

ต้องงดอาหาร น้ำหวาน ชา กาแฟ ก่อนการตรวจ อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง
แน่นอน ใช้อ้างอิงได้ เราจะจัดส่งเอกสารทาง อีเมล จดหมาย