บริการเจาะเลือด NIPT นอกสถานที่

บริการเก็บตัวอย่างเลือด สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม, (NIPT) (Officer Only)

Peetat Touchpointgroups

สุดยอด บริการมืออาชีพมาก

    img