บริการเจาะเลือด NIPT นอกสถานที่

บริการเก็บตัวอย่างเลือด สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม, (NIPT) (Officer Only)

Peetat Touchpointgroups

รวดเร็ว เป็นมืออาชีพมากครับ ขอบคุณครับ

    img

Peetat Touchpointgroups

Good

    img